Prawa autorskie

Wynalazki

Wzory użytkowe

Wzory przemysłowe

Znaki towarowe

Oznaczenia geograficzne

Topografia układow scalonych

Konferencja „Ochrona innowacji w przedsiębiorstwie - komercjalizacja w czasach pandemii”

Zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez Urząd Patentowy RP w dniu 26 kwietnia 2021 r.

Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Współorganizatorami wydarzenia są: Giełda Papierów Wartościowych oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz. Do udziału zaprosiliśmy wybitnych specjalistów i praktyków z zakresu komercjalizacji innowacji oraz przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii a także instytucji zajmujących się finansowaniem badań i innowacyjnych rozwiązań.

Główne zagadnienia konferencji:

Link do transmisji pojawi się pod poniższym linkiem w dniu konferencji. Rejestracja nie jest wymagana.

https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia/konferencja-ochrona-innowacji-w-przedsiebiorstwie-komercjalizacja-w-czasach-pandemii-26-kwietnia-2021-r

 

 

 

26.04.2021

Światowy Dzień Własności Intelektualnej

Jest to święto, które w 2000 roku ustanowiła Światowa Organizacja Własności Intelektualnej.

Co roku na całym świecie podejmowane są różne inicjatywy, których celem jest m.in.:

  • ukazanie wpływu praw autorskich, patentów i znaków towarowych na nasze codzienne życie;
  • pogłębienie wiedzy na temat prawa własności intelektualnej;
  • zaprezentowanie znaczenia pracy twórców i wynalazców dla rozwoju społeczeństwa;
  • kształtowanie postawy poszanowania praw własności intelektualnej.

© Politechnika Lubelska Punkt Informacji Patentowej 2021