Prawa autorskie

Wynalazki

Wzory użytkowe

Wzory przemysłowe

Znaki towarowe

Oznaczenia geograficzne

Topografia układow scalonych

designe 2017

Konkurs DesignEuropa Awards 2018

 

Nadsyłanie zgłoszeń do edycji 2018 potrwa od 15 listopada 2017 r. do 15 maja 2018 r.

Ceremonia wręczenia nagród w ramach kolejnej edycji konkursu odbędzie się w listopadzie 2018 r. w Warszawie.

Konkurs jest otwarty:

1.dla dowolnej osoby, podmiotu lub instytucji bez względu na przynależność narodową,

2. zgłaszać można indywidualnie albo zespołowo Zarejestrowany Wzór Wspólnotowy - ZWW, który jest ważny

3. ZWW, który jest wprowadzony do obrotu i sprzedawany (w dowolnym kraju)

 

ADRES DO KORESPONDENCJI

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Avenida de Europa, 4, E-03008 Alicante, Hiszpania

Tel.+34 965 139 100 - www.euipo.europa.eu

© Politechnika Lubelska Punkt Informacji Patentowej 2018