Zakres działalności

Punkt Informacji Patentowej funkcjonujący w Politechnice Lubelskiej należy do europejskiej sieci Ośrodków Informacji Patentowej PATLIB

pip logo circle02
Działalność określona została w:

Zarządzeniu Nr R-14/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 lutego 2015 r.
w sprawie utworzenia Punktu Informacji Patentowej

oraz

Zarządzeniu Nr R-33/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej
z dnia 1 czerwca 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-14/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia Punktu Informacji Patentowej

pip logo circle02
Do zakresu zadań Punktu Informacji Patentowej należy w szczególności:

  1. udostępnianie krajowej i zagranicznej literatury patentowej;
  2. udostępnianie i dystrybucja publikacji z zakresu ochrony własności przemysłowej uzyskanej od Urzędu Patentowego;
  3. zapewnienie dostępu do bezpłatnych baz danych projektów wynalazczych;
  4. udzielanie informacji wspomagających przeprowadzenie poszukiwań w zasobach informacji patentowej;
  5. udzielanie podstawowych informacji na temat procedur obowiązujących przed Urzędem Patentowym, EPO, WIPO i OHIM;
  6. organizowanie konkursów i szkoleń dla pracowników i studentów dotyczących ochrony własności przemysłowej oraz współpraca w tym zakresie z Wojewódzkim Klubem Techniki i Racjonalizacji;
  7. bieżąca informacja dotycząca istotnych zmian w prawie patentowym.

 

© Politechnika Lubelska Punkt Informacji Patentowej 2020