Zakres działalności

Punkt Informacji Patentowej funkcjonujący w Politechnice Lubelskiej należy do europejskiej sieci Ośrodków Informacji Patentowej PATLIB

pip logo circle02
Działalność określona została w:

Zarządzeniu Nr R-25/2021 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 02 marca 2021 r.
w sprawie zmian organizacyjnych w pionie prorektora ds. nauki

oraz

                         Zarządzeniu Nr R-26/2021 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 02 marca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Centrum Informacji Naukowo -Technicznej Politechniki Lubelskiej

pip logo circle02
Do zakresu zadań Punktu Informacji Patentowej należy w szczególności:

 

 

  1. Świadczenie usług informacyjnych w zakresie: wykorzystania zasobów informacji patentowej; informacji o ośrodkach patentowych w kraju i na świecie; prezentowanie najnowszych źródeł wiedzy dotyczącej informacji patentowej na stronie
  2. Współpraca z Biurem Rzecznika Patentowego Politechniki Lubelskiej w zakresie promowania zagadnień z zakresu własności intelektualnej: organizowanie szkoleń i warsztatów z zakresu poszukiwań w bazach patentowych; przygotowania i dystrybucji informacji o wydarzeniach związanych z popularyzacja wiedzy z zakresu własności intelektualnej; organizowanie oraz udział w konferencjach i wystawach.
  3. Współpraca z Urzędem Patentowym RP, Ośrodkami Informacji Patentowej oraz uczestnictwo i współpraca w sieci PATLIB w zakresie: udostępniania krajowej i zagranicznej literatury patentowej; tworzenia, zamawiania i wykorzystywania patentowych baz danych; szkoleń, warsztatów i konferencji mających na celu podnoszenie kwalifikacji.

 

© Politechnika Lubelska Punkt Informacji Patentowej 2021