Informacja patentowa

pip logo circle01Informacja patentowa zawarta jest w dokumentach publikowanych przez urzędy patentowe poszczególnych krajów na świecie, o ile te kraje posiadają taką instytucję oraz urzędy patentowe regionalne i międzynarodowe. Są to dokumenty zgłoszeniowe oraz rozwiązania, na które udzielono praw wyłącznych. Literatura naukowa zawierająca informację patentową obejmuje dokumentację wiedzy technicznej w licznych artykułach czasopism naukowych i wydawnictwach zwartych, w postaci elektronicznej i drukowanej. Informacja patentowa prezentowana jest również we wszelkich innych publikacjach na temat własności przemysłowej np.: aktach normatywnych dotyczących własności intelektualnej, klasyfikacjach, orzeczeniach organów orzekających, opracowaniach naukowych i metodycznych, komentarzach, poradnikach o charakterze informacyjnym itp. Wiele z tych dokumentów dostępnych jest w internetowych bazach danych. Dostarcza informacji o charakterze technicznym, prawnym i biznesowym. Większość rozwiązań jest ujawnianych wyłącznie w literaturze patentowej.

© Politechnika Lubelska Punkt Informacji Patentowej 2021