Wzory użytkowe

Wzorem użytkowym (art. 94 Dz.U. z 2013 r., poz. 1410) jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Wzór uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów.

© Politechnika Lubelska Punkt Informacji Patentowej 2021