Oznaczenia geograficzne

Oznaczeniami geograficznymi (art. 174 Dz.U. z 2013 r., poz. 1410), w rozumieniu ustawy, są oznaczenia słowne odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do nazwy miejsca, miejscowości, regionu lub kraju (teren), które identyfikują towar jako pochodzący z tego terenu, jeżeli określona jakość, dobra opinia lub inne cechy towaru są przypisywane przede wszystkim pochodzeniu geograficznemu tego towaru.

© Politechnika Lubelska Punkt Informacji Patentowej 2021